Säker gravstensförankring

i Jämtland med omnejd 

Helmers Åkeri : 070-518 56 37

Jag har nu beslutat mig för att inte göra fler gravstenssäkringar, åldern tar ut sin rätt. Om någon känner sig manad att ta vid så har jag en komplett utrustning att sälja.

Tjänster

Gravstenssäkring

Vi stabiliserar gravstenen med markdubbmetoden som går till så här. . Sockeln genomborras och långa dubb slås igenom sockeln och djupt ner i marken. Den övre delen på dubben går in i stenen och håller därmed sten och sockel stadigt förankrade i marken. Allt materiel är rostfritt. Stenen inriktas med vattenpass så att den står rakt och mycket stadigt under många år framåt. Beställningar tas emot på telefon och mejl och utförs i den ordning som beställningar kommer in. 

Kostnaden är 3000kr inkl. moms mot faktura 10 dagar netto.

Tvättning av gravsten

Vi kan också tvätta gravstenar med högtryckstvätt för att ta bort mossa och alger. Då framträder text och utsmyckning som när den var ny. 

När det görs i samband med gravsäkring så kostar det 1000kr. Enbart tvättning av sten så tillkommer en framkörningsavgift beroende på var den är.

Gravstensförankring

Effektivt och säkert

Som gravrättsinnehavare är du skyldig att se till att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick, och viktigast av allt är säkerheten. När det kommer till att säkra om gravstenen kan det kännas som en övermäktig uppgift. Låt oss hjälpa till att ta hand om din gravsten. Så att inga olyckor händer och så att du fortsätter att ha en vacker minnesplats att gå till.

Vi använder den patenterade markdubbmetoden som jag har funnit är den enklaste och säkraste med en mycket lång livslängd. Här följer en kort beskrivning.

Gravstenen stabiliseras med markdubbmetoden som innebär följande. Sockeln genomborras och långa dubb slås igenom sockeln och djupt ner i marken. Den övre delen på dubben går in i stenen och håller därmed sten och sockel stadigt förankrade i marken. Allt materiel är rostfritt. Stenen inriktas med vattenpass så att den står rakt och mycket stadigt under många år framåt. 

Beställningar tas emot på telefon och mejl och utförs i den ordning som beställningar kommer in.


Uppfinnare, ingenjör och bonde med åratals erfarenhet

Jan-Eric Helmerson, Helmers Åkeri

"Som bonde kan man allt". Så sa man i vart fall när jag var ung och växte upp på gården som jag fortfarande driver i Jämtlands inland. Och det stämmer väl fortfarande. Maskiner är min passion och saknar jag ett verktyg så tillverkar ett som passar precis för det som det ska användas till. 

Började min verksamhet 1971, när jag övertog gården, med jordbrukskörslor för att alltmer sedan inrikta mig på entreprenader. Medlem i Schaktförmedlingen i 23 år med grävare, schaktare, skogsmaskiner och långtradare. Har uppnått pensionsåldern men eftersom kreativiteten finns där så måste man ha något att göra.

Det var när jag skulle förankra stenarna efter mina egna anhörigas gravar som jag även såg hur stort behov det fanns av gravstenssäkring på vår egen kyrkogård. Här har man valt att lägga ner osäkra stenar som riskerar att falla och orsaka personskador. Hundratals stenar som ligger ner på marken. Här behöver vi en metod att säkert förankra dem men på ett effektivt sätt. Jag har funnit att markdubbmetoden är den som bäst motsvarar kraven.


privat foto
privat foto

Gravstenar - montering och kontroll

"En gravsten måste vara säkert monterad och får inte utgöra en säkerhetsrisk för besökare eller anställda. Minst vart femte år kontrollerar därför huvudmannen gravstenarna på en gravplats.

Om en gravsten utgör en risk, blir gravrättsinnehavaren informerad om det. Gravrättsinnehavaren måste åtgärda gravstenen, eftersom det är hens egendom. Under tiden kan begravningshuvudmannen lägga gravstenen ned.

Det är viktigt att gravstenen monteras om, ifall det finns behov av det. Annars kan den bedömas som vanvårdad. Det kan bero på att stenen står med stöttor en längre tid eller att gravstenen ligger ned på ett ovårdat sätt."

Från Svenska Kyrkan om montering och kontroll av gravstenar.

Låt ett proffs utföra gravstensförankringen

Helmers Åkeri
Alla rättigheter reserverade 2019
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång